ขาดต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ จะเกิดอะไรขึ้น

Last updated: 2021-03-27  |  79 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พรบ

แน่นอนว่าอะไรที่มีวันหมดอายุ แล้วเราไม่ต่ออายุก็ย่อมมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์นี้มีอายุเพียง 1 ปี ถ้าปล่อยให้หมดอายุแล้วใช้รถในระหว่างนั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจ เจ้าของรถจะต้องแสดงหลักฐาน พ.ร.บ. หากไม่มีหลักฐานหรือขาดการต่ออายุ พ.ร.บ. จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และสิ่งสำคัญคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ นี้อีกด้วย

นอกจากจะโดนปรับและไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว ถ้าไม่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ก็จะไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

จะไม่สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้
ขั้นต่อมาเมื่อต่อภาษีไม่ได้ แล้วปล่อยให้เกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับ
และเมื่อจะไปต่อภาษี ก็ต้องเสียค่าปรับสำหรับการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1%

จะเห็นได้ว่าหากไม่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ก็จะนำมาซึ่งการเสียเงินไปโดยใช่เหตุ ฉะนั้นหมั่นคอยเช็ควันหมดอายุของ พ.ร.บ.รถยนต์

Powered by MakeWebEasy.com